Besenyszögért Alapítvány

 

 
Székhelye: 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. szám
 
Alapítvány jellege:  az Alapítvány önálló jogi személy, nyitott, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek csatlakozhatnak, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek.
 
1995-ben alakult és 1998-ban vált közhasznúvá az Alapítvány, melynek akkor 13 alapítója elhatározta, hogy a következő célokat és a megvalósításhoz szükséges tartalmat hivatott szolgálni:
1.       Bezzeg Imre besenyszögi lakos néprajzi gyűjteményének gondozását: megóvás, elhelyezés, kiállítás;
2.      Chiovini Emlékszoba kialakítását;
3.      Besenyszög monográfiájának létrehozását.
Hosszas hányadtatás után a Nagykörüt is megjárt Bezzeg Imre bácsi-féle gyűjtemény 2004-ben visszakerült Besenyszögre.
2005-től elkezdődött a helyi képviselőtestülettel egyetértésben és támogatásával a gyűjtemény felkarolása.
Mára már viszonylag rendezett körülmények között, bemutatásra alkalmas környezetben, a régi „Csendőrlaktanyában” rendeződött a gyűjtemény sorsa.
Annál is inkább fontos volt ez, mert –az időközben elhunyt Bezzeg Imre- Besenyszög Községnek adományozta a gyűjteményt kulturális hasznosítás céljából.
Bezzeg Imre, a Besenyszögért Alapítvány alapító tagja sajnos nem érte meg a gyűjteményéből alkotott kiállítások megnyitását.
A Chiovini Emlékszoba 208 óta nyitva áll a közönség előtt.
Besenyszög monográfiájának megjelenése még nem időszerű, de munkálatok már történtek ez ügyben is.
 
A civil szervezetek lehetőségét növelő pályázatokon való résztvétel érdekében az alapítótagok 2008-ban kibővítették az alapítványi célokat
 
Az Alapítvány célja:
A tárgyi, szellemi és társadalmi kulturális örökség megóvása, ápolása, terjesztése,községfejlesztés, faluszépítés, a természeti táj bevonása a turisztikára irányuló törekvésekbe.
1.Besenyszög község történetének megírása, kiadása, a községgel kapcsolatos publikációkmegjelentetése;
2. Bezzeg Imre Besenyszög, Jászladányi u. 3.sz. alatti /elhunyt/ lakos néprajzi gyűjteményének elhelyezése, megóvása és bemutatása; a gyűjtemény feldolgozása, kutatási tevékenységre alkalmassá tétele; a gyűjtemény hasznosítása a hagyományápolásban.
3. Chiovini emlékszoba kialakítása, gondozása, fenntartása, bemutatása, Chiovini-emlékanyag és dokumentáció kutathatóságának biztosítása;
4.Szülőföldünk kulturális értékeinek bemutatása, közvetítése a világ bármely táján élő magyarok és más nemzetek számára;
5. Helyi hagyományok kutatása, felélesztése, ápolása, átörökítése;
6. Közművelődési tevékenység; Közösségformáló, identitást fokozó, a kulturális értékek megőrzésére irányuló programok szervezése, -segítése, a kulturális értékek közvetítése, fejlesztése különös tekintettel a fiatal korosztályra.
7. Más szervezetek működésének segítése, szervezetek hatékony együttműködésének kezdeményezése, programok kidolgozása, együttműködés más szervezetekkel;
8. Falufejlesztés, környezettudatos magatartás kialakítására irányuló tevékenységek
 
2009. közösségeket megmozgató programjai a következők voltak
/Nem minden program teljesen önálló szerveződésű, az alapítvány részese a megmozdulásnak/:
Ø      „Disznólkodás” a Kertbarátkörrel- a disznóvágások változásai a 20. században Besenyszögön; Bemutató-kóstoló-beszélgetés   
Ø      „Csigacsinálás” az Őszikék Nyugdíjasklubbal- tésztakészítés, ismerkedés a besenyszögi szokáshagyományokkal
Ø      Disznóvágás a Kertbarátkör és a Falukutató diákok részvételével
Ø      Író-olvasótalálkozó Chiovini Mártával
Ø      Tojáskapu készítés a Magyar-Német Baráti társasággal
Ø      „Nagyszüleink játékai” játékkészítés Varga Józsefné óvodapedagógussall
Ø      „7próba” a nagycsoportos óvodások és az elsős kisiskolások között
Ø      Keresd! Találd! Gyermeknapi versenyfeladatok a felső tagozatosoknak
Ø      Ismerkedés a bodzával: tea, szörp, fánk készítés és kóstolás háztartásismeret órákon
Ø      Tavaszi kerti munkák a Kertbarátkörrel
Ø      A Jászsági Honismereti Egylet látogatása
Ø      Besenyszögről elszármazottak találkozója, az önkormányzat kapcsolatápolásának segítése
Ø      Falukutató tábor
Ø      Szövőtanfolyam Ficsór Istvánnal
Ø      J.N.Sz. Megyei Civil Kerekasztal kihelyezett ülése, ez az alapítvány önkéntes segítőinek „hivatalos beiktatása”
Ø      Népi kismesterségek kiállítás az Íjászverseny alkalmából
Ø      110 éve született Chiovini Ferenc rendezvény szervezése
Ø      Karácsonyi Hangverseny
 
 
 
2010-ben eddig megvalósult programjaink:
Ø      Magyar Kultúra Napja
Ø      109 éves Besenyszög helységneve: honismereti nap Besenyszögön, benne író-olvasó találkozó Boros Antallal és Boros Bálinttal
Ø      „Disznólkodás”
 
 


Alapító tagok:
 
 • + Bezzeg Imre
 • + Boros Emil
 • + Boros Imre
 • Boros István
 • Dr Boros Lajos
 • Tóth Lajos
 • Wesniczky Antal
 • Pálszabó Mihály
 • Dr Elbakour Afif
 • Bottyán Imre
 • Dr. Bottyán Menyhért
 • Stránszki Tamás
 • Törőcsik Ferenc
 
Kuratórium tagjai:
 
 • Balogh Zoltán
 • Dr Elbakour Afif
 • Kiss Endréné
 • Kiszely Imréné
 • Molnár Melinda
 • Törőcsik Ferenc

 

weboldal: www.besenyszogert.hu