Magyar Kultúra napja

Dr. Fekete György egy napja Besenyszögön
A Magyar Kultúra Napját 1989. január 22 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy – egy kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon vetette papírra Szatmárcsekén a Himnuszt.
2010. január 18-án hétfőn került megrendezésre Besenyszög községében a Magyar Kultúra Napja, melynek középpontjában a „Magyar Művészeti Akadémia tiszteletadása Besenyszögnek” című festészeti - grafikai - építészeti kiállítás állt.
A Vehiculum-Ház volt a rendezvény első helyszíne
Professzor Emeritus dr. Fekete György, a Magyar Művészeti akadémia tagja és képviselője a délelőtti órákban ismerkedett Besenyszöggel: látogatást tett a közintézményekbe, ismerkedett gyűjteményünkkel. Az ebédet Munkácsi György jegyző társaságában költötte, mely közben tovább ismerkedett az itteni élettel, az önkormányzattal.
Fekete György 1932. szeptember 28.-án született Zalaegerszegen. Édesapja, Fekete Károly (1900-1957) református lelkész volt Zalaegerszegen. Édesanyja, Rácz Katalin (1910-1993) 1965. évi nyugdíjba vonulásáig tanítónőként dolgozott Komádiban, majd Budapesten. Bátyja, Károly (1930) a debreceni Református Hittudományi Akadémia dékánja, öccse, Tamás (1935) nyugdíjas könyvkereskedő.
Fekete György 1957-ben végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskolát, mestere Kaesz Gyula volt. 1966-ban Munkácsy-díjban, 1978-ban TV-nívódíjban részesült. 1981-ben az érdemes művész címet. 1998-ban a Magyar Művészeti Akadémia arany oklevelét kapta meg. Az Iparművészeti Főiskola befejezését követően az ÁÉTV-ben irányító tervező. (1964-től szabadfoglalkozású iparművész.)
A magyar kultúra napjának egyik szellemi atyja, mivel 1989-ben részt vett a nemzeti megújulást célzó program kialakításának munkálataiban.
Ebéd után múzeumpedagógia bemutató foglalkozást tartott Benedek Péterné Boros Katalin, melyen a közönségteremben kiállított művek elemzése után, a közben megbeszélteket, megfigyelteket alkalmazva a gyerekek kreativitásukra épülő feladatokat oldottak meg - Mit mesél a vonal? - címmel.
A rendezvény a Wesniczky Antal Művelődési Ház kistermében folytatódott
A 8. osztályosok részvételével és Fekete György közreműködésével Molnár Melinda bemutató foglalkoztatást tartott Vallási szimbólumok keresése a kiállítás anyagában címmel.
16 órakor kezdődött a Himnusz ünnepe a Wesnicky Antal Művelődési Ház nagytermében.

A rendezvény programja:

• Megjelentek köszöntése: Danyi Gyuláné a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
• A Himnusz - éneklése
• Kölcsey Ferenc Himnuszát szavalta- Kiss Tünde
o Köszöntő beszéd – Munkácsi György jegyző
o A Magyar Kultúra Napjáról…

Beszédet mondott:
Prof. Emeritus Dr. Fekete György akadémikus
• A magyar kultúra ápolása községünkben

Bemutatja: Kiss Ernőné iskolaigazgató

• Műsor:
Zene – néptánc - próza
Előadták a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói és a Chiovini Női Kamarakórus

• „A Magyar Művészeti Akadémia tiszteletadása Besenyszögnek” című
festészeti – grafikai – építészeti kiállítás megnyitója
Megnyitotta: Prof. Emeritus Dr. Fekete György akadémikus
A múzeumpedagógiai foglalkozások folyamatosan az iskolai tanórák részeként folynak.

Ezek a foglalkozások a kiállított építészeti – grafikai -és festészeti technikájú képek kiállításához kapcsolódnak.