A múzeum épülete

A muzeális intézmény kialakítására szolgáló épület történetisége
Besenyszög Jászladányi út 18.
 
 
 
 
 
A nevezett épület 300 négyzetméter belterületű, amely kishold nagyságú, önkormányzati tulajdonú telken áll.A község legrégebbi középülete.
Besenyszög Jászladányi út 18 szám alatt álló épület 1909-ben épült, miután lebontották az addigi, a falu központjában (mostani Szabadság tér) található csendőrséget.
A főépület mellé lóistállót is állítottak, mely 6-8 ló tartására alkalmas. Ennek indoka, hogy az ’50-es évekig voltak időszakok, amikor 8 csendőr-rendőr állt alkalmazásban.
A háború után rendőrségi központ maradt.
Az akkori kaotikus helyzet indokolttá tette a rendőrök mihamarabbi elérhetőségét. Megnövekedett a megélhetési bűnözés száma. Valamikor, az 1950-es évek első felében visszahelyezték a falu központjába, a régi jegyzőházba a rendőrséget.
A Jászladányi út 18. szám alatti épület ez idő alatt a rendőrök lakhelyéül szolgált. Az istállóban a falu tulajdonában lévő apaállat-állományt (sertés, kecske) tartják.
Az 1960-as évek elején szűkítik a rendőrállományt, kiépítik a KBM, körzeti megbízott rendszert. Visszakerül a rendőrségi iroda a szóban forgó épületbe. Ez mellett 2 rendőrségi szolgálati lakás is kialakításra került.
Ebben az időben, a ’60-as évek elején lesz a Községi Tanács tulajdona az ingatlan. Mindeddig az állam tulajdonában van az épület, a kezelője a helyi tanács.
Az 1970-es évektől egy körzeti megbízott látja el a rendőri feladatokat.
Az egy KBM-iroda és -várakozó helyiség mellett a rendőri szolgálati lakás és egy pedagógus szolgálati lakás a kihasználtsága.
1990-es évektől a helyi rendőr a saját tulajdonú házában lakik, az üresen álló lakásba a besenyszögi önkormányzat által működtetett fóliahegesztő Kft dolgozik. A pedagógus szolgálati lakás szükséglakássá minősül. Szociálisan rászoruló család lakik benne.
1998-ban a helyi „Besenyszögért” Alapítvány használatra megkapja az ingatlant néprajzi gyűjtemény tárgyainak elhelyezése céljából. A szükséglakást használják, a fóliahegesztő kft. dolgozik, így csak az épület teljes kiürülése után, 2005-ben kezdődik az érdemi munka kezdeményezése a „Besenyszögért” Alapítvány részéről.
Önkormányzat és alapítvány együtt pályázik a 2006-os Közkincs II-n. Ezen a pályázaton nyert 4 millió Ft mellé az alapítvány biztosítja az 1 millió Ft önrészt. Az 5 millió Ft –ot anyagköltségekre fordítják, a felújítás szakmunkáit Besenyszög Község Önkormányzatának Műszaki Ellátó Csoportja végzi.
Az épület belsőleg teljesen megújul, s a helyi Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményévé válik, melyben a diákok gyakorolják a kertművelést, ismerkednek a néprajzi- és Chiovini képzőművészeti gyűjtemény darabjaival, tanórákat tartanak, kutatási- és szabadidős tevékenység helyszíne, a falu helytörténetének otthonává válik.