Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai Tagintézmény

 A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógia Tagintézmény, mint Besenyszög tradícióinak és a múlt hagyományaiból átemelhető, mai életünkben is jól hasznosítható ismereteinek rendszerét, a tárgyi és szellemi kultúrát magába foglaló javak gyűjtését, leltár szerinti nyilvántartását, a gyűjtemény szakrális-, helytörténeti-, néprajzi-, történeti gyűjtőkörének munkája nyomán született eredményeket, az ezeket tükröző kiállítási és múzeumpedagógiai-, közösségfejlesztő tevékenységeket Besenyszög Értéktárba beemelte.