Sziki kocsord és a réti őszirózsa együttélése

Sziki kocsord és a réti őszirózsa védett növények együttélése és a nagy sziki kocsord bagolylepke beemelésre kerül a Besenyszögi Értéktárba.

A sziki kocsord vagy orvosi kocsord a zellerfélék közé tartozó védett növényfaj, a nagy sziki bagoly lepkefaj egyetlen gazdanövénye Magyarországon. A gyepek fajösszetétele jelentősen változhat, a sziki kocsordot kiszoríthatja a réti őszirózsa, amit a megfelelő időben történő kaszálás akadályozhat meg. A sziki kocsord jellegzetes társfaja a réti őszirózsa, mindkét növényfaj védett. A nagy sziki bagoly vagy nagy sziki bagolylepke Magyarországon kiemelt jelentőségű lepkefaj, populációjának súlypontja itt található, a faj egyedül itt nincsen végveszélyben. A nagy sziki bagoly erősen kötődik lárvális tápnövényeihez, a nagytermetű, szálas levelű, vastag gyökerű kocsord fajokhoz – Magyarországon ez a védett sziki kocsord.