Közös térben -közösségben - Emlék Kép Más Program

 

 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

 

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében Magyarországon minden megyében egy mintaprojekt megvalósulását tervezi a Múzeumok Országos Módszertani és Képzési Központja (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre) . A szolnoki Damjanich János Múzeum (DJM) a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola közérdekű muzeális gyűjtemény, múzeumpedagógiai tagintézményét, a Vehiculum-Házat választotta mentorált intézményének. 2017 májusától kezdve elkezdődtek az előkészítő munkák, tervezések, melyeknek a véglegesítést megelőző előzetes bemutatását szeretnénk Ön elé tárni.

A szolnoki DJM és a Vehiculum-Ház Besenyszög közvetlen szomszéd településeit kéri együttműködésre. Az együttműködés bázisa a települések általános iskolai diáksága. (Az intézmények igazgatói részére az előzetes felkérés az együttműködésre az előző tanév végén megtörtént.)

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt fontosnak tartja a közösségek szerepét, ezért, a //:Közös(tér)ségben:// program 1. fontos eleme (volt), hogy a településeket jól ismerő, helytörténettel foglalkozó kutatókat megkeresse, felkérje a települések közösségeinek történetiségéről szóló kutatómunkára, jelenlegi helyzet leírására, s a közösségeket illetően jövőkép megfogalmazására. (A kutatási anyagok a nyár folyamán elkészültek.)

A program 2. eleme, hogy a kutatások alapján minden település anyagából a település közösségeit bemutató (helyi tárgyakkal, dokumentumokkal kiegészített) tabló kiállítási anyag készül. Ezekben a kiállításokban a települések iskoláinak 4-8. osztályai foglalkozáson vesznek részt. (Kérjük az érintett osztályokat, osztályfőnöki tanmnetük be építsék be ezt a múzeumpedagógiai foglalkozást.) A foglalkozások célja közösségek bemutatásával feltáró településtörténet megismerése.

A program 3. eleme a települések EMLÉK-KÉP-TÁR-ának megalapozása/fejlesztése.

A mintaprojekthez kapcsolódva szeretnénk a még meglévő régi dokumentumokat, fényképeket összegyűjteni a jövő nemzedéke számára, a már létező anyagot gyarapítani és minél teljesebbé tenni, ehhez kérünk segítséget. Az eddig összegyűjtött fényképek mellett további képekre, dokumentumokra, visszaemlékezésekre is számítunk. Természetesen nem várjuk el, hogy a már több évtizede őrizgetett kedves, szeretett fényképtől megváljon tulajdonosa, ezért a Vehivulum-Ház munkatársai a rendelkezésre állnak, hogy az oda behozott, az iskolák segítségével eljuttatott fotókat, dokumentumokat digitalizálják, leírják. (A gyűjtött dokumentumokat szkennelés, adattárba vétel után visszakapja a gyűjtő.)

Cél: a diákság ösztönzése a családi adattárak rendszerezésére, olyan fotók, dokumentumok, levelek gyűjtése, melyek hozzájárulhatnak a település múltjának feldolgozásához. A gyűjtött, archivált anyag minden település könyvtárában – akár elkülönítetten – kutatásra, továbbfejlesztésre alkalmas formában elérhetővé válik. Szeretnénk, ha betervezésre kerülhetne az iskolák minden osztályában a régi időkre utaló családi archívumokban található kutatási téma. Az egyénileg gyűjtött anyag tárolására a projekt biztosít A4-es borítékot, az osztályfőnököknek 1-1 jegyzetfüzetet, hogy a fontos dolgokat jegyezni tudják, ezzel is segítve a települések adattárának kialakítását, bővítését.


E közös gyűjtőmunka eredményeként felidéződne és közkinccsé válna e kistérség emberéletekbe fonódó sorsa.

A program 4. eleme: a gyűjtések értékelése, jutalmazása.

Önkéntes zsűriző munkára kérjük fel a település polgármesterét, jegyzőjét, iskolaigazgatóját, művelődési ház és könyvtár vezetőjét, értékeljék a diákok gyűjtését, és válasszák ki a legjobb, legtartalmasabb 42-őt, akik részt vehetnek iskolánként egy kiránduláson. A kirándulás (autóbuszköltség és belépők a projektből tervezettek,) Jászberény Jász Múzeum és Jászberény Zoo, vagy Kecskemét Hangszermúzeum és Szórakaténusz Játékház.

Minden gyűjtő és önkéntes zsűritag projekttollat kap ajándékba, emlékbe a részvételért.

Program 5. eleme Besenyszög esetében családtörténeti, a családdal közösen végzett családfakutatás.

A kutatási eredmény online feltöltése után az önkéntes zsűrinek további feladata a családok eredményességének értékelése, azon munkák kiválasztása, melyek jutalma egy Mátra Múzeumban töltött nap (projektből tervezve buszköltség és belépő).

A program 6. eleme együttműködés a Szolnoki Campus Gazdaság és vidékfejlesztési tanszékkel. Az együttműködés keretében a hallgatók részt vehetnek a kiállítások rendezésében, múzeumpedagógiai órák, tanulmányi kirándulások szervezésében, ezeken való részvételben.

 

A projekt várható eredménye a múlt iránt az érdeklődés felkeltése, települések adattárainak bővítése, a közösségek erősítése, térségi kapcsolatok erősítése.