15 éves az alapítvány


 
 
 
 
 
 
 
Az 1990-es rendszerváltás után elsőként került bejegyzésre Besenyszög községben a „Besenyszögért” Alapítvány.
A legidősebb, cégbíróság által nyilvántartott besenyszögi civil szervezet kuratóriumának kezdetektől tagja Dr Elbakour Afif (alapító is), Kiszely Imréné, Törőcsik Ferenc (alapító is). 
3 évvel ezelőtt csatlakozott a kuratóriumhoz Balogh Zoltán, Kiss Endréné, Molnár Melinda.
 
Az alapítvány jelentős eredményeket tudhat maga mögött. Ezek az eredmények az alapítók szándékának teljesülései. A kezdetektől, sajnálatosan bekövetkező elhunytáig a célok megvalósulásának egyik hajtóereje Bezzeg Imre volt, aki hiányzik nekünk. Mindig szeretettel és tisztelettel emlékszünk rá, mert tevékenységével, munkájával, nemes dolgok megvalósításával, példakép mindnyájunk előtt.
 
Az alapítvány kuratóriuma május 16-án tartotta éves ülését, melyre az alapító tagok is hivatalosak voltak. Az alapítók és kuratóriumtagok közötti együttműködés fontos, mert gyorsan változó világunkban szükséges a közös célok megvalósulásáért dolgozók szemléletének összehangolása. Csak így lehet közös akaratot alkotni.
Az ülésen beszámolt a kuratórium az utóbbi év tartalmas munkájáról, melyben az alapítók megismerhették az itt dolgozókkal, más szervezetekkel (Kertbarátkör, Őszikék Nyugdíjasklub, Hagyományőrző Íjászegyesület, Magyar-Német Baráti Társaság), intézményekkel (Chiovini Ferenc Általános Iskola, Wesniczky Művelődési Ház és Könyvtár, Eszterlánc Óvoda Besenyszög), Községi Önkormányzattal együttműködésen alapuló programszervezést.
A 2009. évi pénzügyi beszámoló után a továbblépések irányának megbeszélése következett.
 
Az alapítvány által, a  Chiovini-iskola tagintézményeként támogatott Vehiculum-Ház Muzeális Intézmény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény működtetésének, fejlesztésének segítése központi kérdés, az alapítvány több „lyukat befoldoz” pénzügyi segítségeivel.
Nagy szükség lenne szálláshely kialakítására falunkban. Az alapítvány az önkormányzattal együtt keresi Besenyszög turisztikai fejlesztésének (programokra-, túraútvonalakra épülő) lehetőségeit is.
 
Az itt élők megélhetéséhez járulna hozzá, ha a vadon termő gyógynövények felvásárlásának lehetőségei megteremtődnének. A környezetünket kedvelő termeszthető gyógynövénykultúra gazdasági haszonszerzésből történő termesztése továbblépést jelente. E lehetőségek feltárását, a lakosság saját munkáján alapuló boldogulását segíthetné a „Besenyszögért” Alapítvány.
Ötlet született a falu helységnevét is jelző táblák tartalmasabbá, szebbé tételére.
 
A Magyar-Német Baráti Társaság által megismert Erich Kraus weidenbachi fotóművész besenyszögi templomról készített képe a látványt és tartalmat egységbe foglalja. E kép elhelyezése jobban felhívná a Besenyszögön átutazók figyelmét falunkra.
Végül mindenki ismerkedhetett az –alapítvány által kezdeményezett- eddigi Falukutató táborok tartalmával, s a nyár soron következő, VI. Falukutató tábor tervezett programjával, melyben többek között szerepel disznóvágás, háziszappan-főzés, szakajtókészítés, tanyasi nap, számháború a digógödörben, éjszakai „csillagles”, kacsakoppasztás, kenőtoll-kélszítés, hajnali kenyérsütés, ismerkedés a horgászegyesület munkájával, (halcsapdák készítése, elhelyezése), „Ugráló Jancsi” régi játékkészítés, Besenyszögön ismert kézimunka-technikák, lovas-íjász program.
 
A kutatási témák: mezőgazdaság: növénytermesztés és állattartás történetisége falunkban, Millér szerepe a besenysögiek életében, Tisztálkodás és eszközei régen, Divatolás, Élet a tanyasi iskolákban.
A helyi iskolával közösen szervezett, a falukutatás iránt érdeklődő diákok meghívásos táborának befizetési költsége marad a tavalyi ár: 2500 Ft.
 
A tábor, melyben a muzeális intézmény dolgozói, az iskola pedagógusai és segítő szervezetek tagjai, a munkájukat felajánlók dolgoznak,a megvalósulásban iskola, önkormányzat, vállalkozói felajánlások, alapító tagok ajándékai besegítenek, az együttműködésen alapuló szervezés, szerveződés, megvalósulás szép példája volt az eddigiekben.
Az eső miatt nem sikerültek jól a kerti munkálatok, ezért örülnénk a felajánlott növénypalántáknak.
 
 
 
 
Molnár Melinda
 
 
 
 

 

 
Erich Kraus weidenbachi fotóművész képe, mely a Besenyszögért Alapítvány kuratóriuma szerint látványt és tartalmat egységbe foglalva köszönthetné a helységnév tábla mellett az ide látogatókat.